Directii majore de actiune

Directii majore de actiune

1. Implicarea responsabila si participarea activa la dialogul social

 • Intensificarea prezentei in activitatiile structurilor de dialog social bi si tripartite;
 • Amplificarea participarii la negocierea contractelor colective de munca la nivel national si de ramura;
 • Dezvoltarea capacitatii de reprezentare in structurile de dialog social la nivel national, central, regional si judetean;
 • Participarea la activitatile tuturor Comitetelor Sectoriale la care UGIR-1903 este parte;

2. Intensificarea pregatirilor pentru utilizarea deplina a Instrumentelor Structurale

 • Initierea de noi actiuni de informare a membrilor UGIR-1903 asupra posibilitatilor de accesare a fondurilor europene;
 • Asigurarea participarii UGIR-1903 in comitetele de monitorizare a Programelor Operationale;
 • Operationalizarea Protocoalelor de colaborare incheiate cu Agentiile de Dezvoltare Regionala;
 • Asigurarea asistentei preliminare membrilor UGIR-1903 interesati in realizarea de proiecte din fondurile structurale;

3. Dezvoltarea relatiilor internationale

 • Deschiderea de noi reprezentante ale UGIR-1903 in zone si tari de interes si intensificarea activitatii celor existente;
 • Semnarea de noi protocoale de colaborare si actualizarea celor existente cu organizatii patronale din alte tari;
 • Asigurarea participarii la targuri, saloane, expozitii si misiuni economice in strainatate;
 • Participarea la activitatea organismelor internationale la care UGIR-1903 si membrii sai sunt afiliate;

4. Intarirea si dezvoltarea structurala a UGIR-1903 in calitatea sa de confederatie patronala reprezentativa la nivel national

 • Sprijinirea constituirii in cadrul UGIR-1903 de federatii patronale puternice pe ramuri de activitate;
 • Intarirea activitatii filialelor judetene si a organizatiilor regionale ale UGIR-1903;
 • Intensificare activitatii in Comisiile de specialitate ale UGIR-1903;
 • Amplificarea colaborarii cu confederatia patronale CONPIROM la nivel central, al federatiilor de ramura si la nivel judetean;
 • Organizarea de evenimente periodice de informare, analiza si dezbatere pentru membrii UGIR-1903;
 • Asigurarea participarii membrilor la programe si cursuri de pregatire si specializare;

<- Viziune, misiune